Očni kapci i područje oko njih

U dečjem uzrastu susrećemo se sa različitim urođenim poremećajima kapaka, od nepoptpune razvijenosti do poremećaja položaja i funkcije.

Urođeno spušten gornji kapak (ptoza) je najčešće posledica nepotpune razvijenosti mišića podizača gornjeg kapka. Ovo stanje može da ometa normalan razvoj vida deteta, na strani spuštenog kapka. Odluka o vremenu i načinu korekcije ptoze zavisi od stepena spuštenosti u odnosu na vidnu osovinu (zenicu oka), snage mišića podizača gornjeg kapka i uzrasta deteta.

Stečena ptoza (nastala tokom života) najčešće je posledica procesa slabljenja pripoja mišića koji podiže gornji kapak i ovo stanje je obično udruženo sa relativnim “viškom” kože kapaka (dermatohalaza). Spuštenost obrva (ptoza obrva) može dodatno da oteža situaciju.

Pored očiglednih smetnji sa vidom, može se javiti i osećaj težine i glavobolja u čeonom predelu, zbog stalnog grčenja čeonog mišića koji deluje kompenzatorno.

U ovakvim slučajevima, operacija kapka, obično, istovremeno obuhvata korekciju njegovog položaja i uklanjanje viška kože, a u slučaju potrebe može se korigovati i položaj obrva.

Gornji kapak može biti spušten i kao posledica povreda ili nervno-mišićnih oboljenja.

Postoje dva osnovna načina korekcije položaja (podizanja) gornjeg kapka:

  • skraćivanje (resekcija) mišića podizača
  • frontalna (čeona) suspenzija gornjeg kapka.

Za frontalnu suspenziju se koristi veštački materijal (silikon, PTFE)  ili sopstveno vezivno tkivo koje se uzima sa noge (fascija lata).

Uvrnutost (entropion) ili izvrnustost (ektropion) kapka je pojava koja se najčešće dešava na donjem kapku, kao posledica nestablnosti, usled istezanja tkiva tokom života. Ređe je to posledica povreda ili upalnih bolesti koje izazivaju ožiljavanje kože i/ili sluznice kapka.

Korekcija ova dva stanja podrazumeva, pre svega, rešavanje njegovog laksiteta (zatezanje kapka), uz postavljanje specijalnih šavova, koji rotiraju kapak u pravilan anatomski položaj u odnosu na oko.

Kod entropiona dolazi do trljanja trepavica o prednju površinu oka, što je veoma neprijatno i može da dovede do infekcije. Kod ektropiona je sluznica kapka izložena vazduhu, zbog čega dolazi do njenog sušenja i posledične upale.

Tumori očnih kapaka i predela oko njih mogu biti dobroćudni (benigni) i zloćudni (maligni). Kod dece najčešće viđamo benigne promene tipa hemangioma ili dermoidne ciste. Halacion (čmičak) je upalna cistična promena lojnih žlezda u kapcima.

Dobroćudni tumori obično predstavljaju samo estetski problem, međutim ako su veliki ili nezgodno lokalizovani, mogu kompromitovati funkciju kapaka i samog oka.

Zloćudni tumori imaju tendenciju da razaraju normalno tkivo kapaka i da urastaju u dublje strukture očne duplje, te u poodmaklim slučajevima mogu zahvatiti i samo oko. Osim toga, oni mogu i da metastaziraju u regionalne limfne čvorove, ili putem krvi, u udaljene organe kao što su pluća i jetra.

Veoma je bitno da se tumori, prevashodno zloćudni, otkriju i operišu u što ranijoj fazi. Cilj operacije je potpuno odstranjenje tumora, a zatim rekonstrukcija kapka kako bi bila sačuvana njegova funkcija.

Kontakt i lokacije

Stručnu konsultaciju kod Dr Žikića možete zakazati u sledećim ustanovama:

Miloš Klinika

Specijalna Bolnica za Oftalmologiju

Adresa

Radoslava Grujića 25 Beograd

MEDICO LASER

Specijalna Oftalmološka Bolnica

Adresa

Mladena Stojanovića br. 121a
78000 Banja Luka