Miloš Klinika - Specijalna Bolnica za Oftalmologiju

Radoslava Grujića 25
Beograd
Tel: +381 11 243 7503
www.milosklinika.medigroup.rs

Specijalna Oftalmološka Bolnica MEDICO LASER

Mladena Stojanovića br. 121a
78000 Banja Luka 
Telefon: +387 (51) 318 600
Faks: +387 (51) 302 297
www.medicolaser.info

Kontakt i lokacija

Stručnu konsultaciju kod Dr Žikića možete zakazati u sledećim ustanovama:

Miloš Klinika - Specijalna Bolnica za Oftalmologiju

Radoslava Grujića 25 
Beograd 
Tel: +381 11 243 7503 
www.milosklinika.medigroup.rs

Specijalna Oftalmološka Bolnica MEDICO LASER

Mladena Stojanovića br. 121a
78000 Banja Luka 
Telefon: +387 (51) 318 600
Faks: +387 (51) 302 297
www.medicolaser.info

Pošaljite email Dr Žikiću putem donje kontakt forme: