Anestezija u okuloplastičnoj hirurgiji

Operacije u okuloplastičnoj hirurgiji se izvode u lokalnoj ili opštoj anesteziji. Odluku o vrsti anestezije donosi hirurg u dogovoru sa pacijentom a na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Starost pacijenta
  • Opšte zdravstveno stanje
  • Vrsta operacije

Lokalna anestezija zahteva saradnju pacijenta, koji mora biti miran tokom operacije. Iz tog razloga ona se ne primenjuje kod dece.  Uz lokalnu anesteziju, pre i  tokom operacije daju se sredstva za umirenje, radi umanjenja psihičke nelagodnosti. Ovakav kombinovan pristup je veoma važan kod pacijenata čije zdravstveno stanje ne dozvoljava primenu opšte anestezije.

Za određene vrste operacija preporučuje se lokalna anestezija. Ovo je npr. slučaj kod operacije spuštenih kapaka kod odraslih, gde se tokom operacije uz saradnju pacijenta, podešava visina gornjeg kapka.

Sa druge strane, kod operacija koje traju dugo i koje je teško izvesti u lokalnoj anesteziji, primenjuje se opšta anestezija. U tom slučaju, potrebno je pre operacije pripremiti određene laboratorijske i lekarske nalaze, koji potvrđuju da je pacijent zdravstveno sposoban za operaciju.

Bez obzira na vrstu anestezije, hirurg i anesteziolog moraju da budu upoznati sa lekovima koje pacijent redovno uzima i eventualnim alergijama na lekove.

U okuloplastičnoj hirurgiji je od izuzetne važnosti podatak o eventualnoj upotrebi lekova „protiv zgrušavanja krvi“ (antiagregacioni i antikoagulantni lekovi). Ovi lekovi se koriste za prevenciju i lečenje bolesti srca i krvnih sudova. Najčešće primenjivan iz ove grupe lekova je Aspirin (Andol, Acetisal), koji se uz dozvolu ordinirajućeg lekara prekida 14 dana pre operacije da ne bi došlo do nekonstrolisanog krvarenja tokom operacije. Problem sa krvarenjem, za vreme i nakon operacije, mogu izazvati i dodaci ishrani koji se uzimaju radi poboljšanja cirkulacije kao što je Ginko biloba ili vitamini kao što je Vitamin E.

Kontakt i lokacije

Stručnu konsultaciju kod Dr Žikića možete zakazati u sledećim ustanovama:

Miloš Klinika

Specijalna Bolnica za Oftalmologiju

Adresa

Radoslava Grujića 25 Beograd

MEDICO LASER

Specijalna Oftalmološka Bolnica

Adresa

Mladena Stojanovića br. 121a
78000 Banja Luka